Polityka prywatności i zasady korzystania z zakładki Blog
Tu znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej bezgrzesznarozpusta.pl i dariasdeli.com
Informacja formalna na początek – administratorem strony jest Daria Sanetra, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Smubarik Consulting Ltd  39 Green Bank Avenue, Hall Green, Birmingham B28 8AP. Wielka Brytania.
W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się ze mną, wysyłając wiadomość na adres dariasanetra@gmail.com
Opinie, rekomendacje i refleksje, które tutaj znajdziesz, są moimi osobistymi poglądami. Nie gwarantuję dokładności publikowanych informacji, ich kompletności czy ważności, dlatego zastrzegam sobie prawo do nieponoszenia odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, pominięcia czy opóźnienia zawartych tutaj informacji, ewentualnie strat, szkód lub uszkodzeń wynikających z ich wykorzystania.
Przedruki i korzystanie z zawartości Bloga: wszystkie opublikowane tutaj materiały stanowią moją własność intelektualną, dlatego każde wykorzystanie treści, grafik lub innych materiałów wymaga każdorazowo otrzymania ode mnie zgody.
Twoje dane personalne: nie sprzedaję i nie udostępniam osobom trzecim danych personalnych czy adresowych pozostawionych na Platformie. Wykorzystuję je jedynie do komunikacji z odbiorcami i przekazywania ofert handlowych związanych z moją działalnością.
Komentarze: będzie mi niezmiernie miło czytać opinie i informacje pozostawione w komentarzach pod wpisami. Jednocześnie zastrzegam sobie możliwość nie publikowania komentarzy obraźliwych, spamu, a także tych niewnoszących niczego do dyskusji, np. „nie zgadzam się”.
Ciasteczka: niektóre obszary bloga mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika. Cookies są nieszkodliwe dla Twojego komputera, Ciebie i Twoich danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.
Przyjaciele: jeśli któryś z moich Przyjaciół zrobi coś intrygującego, albo stworzy produkt warty polecenia, to zrobię to za pośrednictwem Platformy. Zawsze wspieram wartościowe projekty i zawsze wspieram moich Przyjaciół. Kiedy będę opisywać taki projekt – wyraźnie zaznaczę, dlaczego pojawia się na Platformie.
Partnerzy: czasami w moich wpisach rekomenduję różne produkty komercyjne i używam tzw. linków afiliacyjnych. Oznacza to, że jeżeli skorzystasz z tego linku i zdecydujesz się na zakup u danego dostawcy, on wypłaci mi prowizję. Polecam tylko produkty, których sama używam i uważam, że mogą przydać się Tobie. Nie informuję o linkach afiliacyjnych użytych w tekście.
Reklama na Platformie: na tej Platformie można się reklamować. Jednak nigdy nie wejdę we współpracę nie znając i nie rekomendując produktów, które miałabym reklamować i promować.
Udostępnianie: Jeżeli czytając moje teksty lub przeglądając ilustracje, które tworzę pomyślisz choć przez sekundę, że są wartościowe i innym także mogą się przydać – wyślij je w świat. Skorzystaj z mediów społecznościowych, albo klasycznego maila i daj moim publikacjom drugie życie. Dziękuję za Twoja aktywność w rozwijaniu Platformy i wspieraniu moich projektów!
Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej).
Uprawnienia. RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
prawo dostępu do danych osobowych,
prawo do sprostowania danych osobowych,
prawo do usunięcia danych osobowych,
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
prawo do przenoszenia danych,
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłaś.
Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Warto zapoznać się z przepisami. Wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. Dla Twojej wygody dołożyłam starań, by w ramach opisu określonych operacji przetwarzania danych osobowych wskazać na przysługujące Ci w ramach tych operacji uprawnienia.
Jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściłam się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Zawsze możesz również zwrócić się do mnie z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadam oraz w jakich celach je przetwarzam. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres dariasanetra@gmail.com. Aczkolwiek interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.
Bezpieczeństwo. Gwarantuję Ci poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych. Zapewniam podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
Odbiorcy danych. Twoje dane mogą być przetwarzane przez moich podwykonawców, czyli podmiotów, z których usług korzystam przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Twoją rzecz usług czy realizacji zamówień w sklepie internetowym.
GoDaddy.com, LLC, 14455 N. Hayden Rd.Suite 219. Scottsdale, AZ 85260
(480) 505-8877– w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
UAB “MailerLite”, Paupio st. 46, LT-11341 Vilnius, Lithuania w celu korzystania z systemu mailingowego Mailerlite, w ramach którego przetwarzane są dane subskrybentów newslettera,
Akber Accountants, 451 Moseley Road, Birmingham, B12 9BX – w celu korzystania z usług zewnętrznego biura rachunkowego, które przetwarza dane klientów widoczne na fakturach,
Podmioty, którym powierzam przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.
Cele i czynności przetwarzania
Konto użytkownika. Zakładając konto użytkownika, musisz podać dane niezbędne do założenia konta, takie jak adres e-mail, imię i nazwisko, dane adresowe, numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta. W ramach edycji danych konta możesz podać swoje dane.
Dane przekazane mi w związku z założeniem konta, przetwarzane są w celu założenia i utrzymywania konta na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranej poprzez rejestrację konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Dane zawarte w koncie będą przetwarzane przez czas funkcjonowania konta. Gdy zdecydujesz się usunąć konto, usunę również dane w nim zawarte. Pamiętaj jednak, że usunięcie konto nie prowadzi do usunięcia informacji o zamówieniach złożonych przez Ciebie z wykorzystaniem konta.
W każdej chwili masz możliwości sprostowania danych zawartych w koncie. W każdej chwili możesz również podjąć decyzję o usunięciu konta. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.
Zamówienia. Składając zamówienie, musisz podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.
Dane przekazane mi w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w mojej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przeze mnie przetwarzane w celach statystycznych. Pamiętaj również, że mam obowiązek przechowywać faktury z Twoimi danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
W przypadku danych o zamówieniach nie masz możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednać sprzeciwić się przetwarzaniu przeze mnie Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z mojej bazy.
W stosunku do danych o zamówieniach przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.
Newsletter. Jeżeli chcesz zapisać się do newslettera, musisz przekazać mi swój adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera.
Dane przekazane mi podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.
Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.
W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.
Webinary/Wyzwania. Jeżeli chcesz wziąć udział w webinarze/wyzwaniu, który organizuję, musisz przekazać mi swoje dane osobowe takie jak adres e-mail oraz imię i nazwisko. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by wziąć udział w webinarze/wyzwaniu.
Dane przekazane mi w związku z udział w webinarze/wyzwaniu wykorzystywane są w celu organizacji webinaru/wyzwania, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wynikająca z zapisu na webinar/wyzwanie.
W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w systemie webinarowym, jak również żądać ich usunięcia. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.
Reklamacje i odstąpienie od umowy. Jeżeli składasz reklamację lub odstępujesz od umowy, to przekazujesz mi dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmuję: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy.
Dane przekazane mi w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celach statystycznych.
W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach o odstąpieniu od umowy nie masz możliwości sprostowania tych danych. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przeze mnie Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z mojej bazy.
Komentarze. Jeżeli chcesz dodać komentarz na blogu, musisz wypełnić formularz i podać w nim swój adres e-mail oraz imię. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by dodać komentarz.
Dane przekazane mi podczas dodawania komentarza wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wynikająca z dodania komentarza.
Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania komentarzy na blogu, chyba że wcześniej poprosisz o usunięcie komentarza, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.
W każdej chwili możesz sprostować swoje dane przypisane do komentarza, jak również zażądać ich usunięcia. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 ROO.
Kontakt e-mailowy. Kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazujesz mi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.
Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania ze mną kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jestem w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką ze mną prowadziłaś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na moje nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.
Pliki cookiesi inne technologie śledzące
Ta strona podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies.
Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez mój system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).
Niektóre używane przeze mnie cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają mi rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).
Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.
Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu masz możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z moich stron, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.
Cookies własne. Cookies własne wykorzystuję w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w szczególności procesu zamówienia i logowania do konta użytkownika.
Cookies podmiotów trzecich. Moja strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.
Google Analytics – Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizuję, opierając się na moim prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji moich stron internetowych.
Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z mojej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.
Z uwagi na aktywowaną przeze mnie anonimizację adresu IP, Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.
Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibę w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.
Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Ciebie z mojej strony internetowej przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki: https://wordpress.org/plugins/google-analytics-opt-out/
W ramach Google Analytics zbieram również dane demograficzna oraz dane o zainteresowaniach. W ramach ustawień plików cookies bezpośrednio z poziomu mojej strony możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na zbieranie o Tobie takich danych, czy nie.
Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcam do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google.
FacebookInc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. W ramach tych narzędzi kieruję do Ciebie reklamy w serwisie Facebook. Działania w tym zakresie realizuję, opierając się na moim prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów lub usług.
W celu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań w mojej witrynie, zaimplementowałam w ramach moich stron Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z mojej witryny w zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.
Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają mi na Twoją identyfikację. Wiem jedynie, jakie działania podjęłaś w ramach mojej strony. Informuję Cię jednak, że Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne ode mnie, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka. Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności.
Z uwagi na to, że Facebook Inc. posiada siedzibę w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.
W ramach ustawień plików cookies dostępnych z poziomu mojej strony możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przeze mnie w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.
Narzędzia społecznościowe. Na moich stronach internetowych używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram, Google, LinkedIN.
Wyświetlając moją stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła moją stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowana. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.
Jeśli zalogowałaś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na mojej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.
Jeśli użyjesz danej wtyczki, np. kilkając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.
Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Twoje kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.
Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na mojej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na mojej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.
Wideo. Osadzam na stronach wideo z serwisu YouTube. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA dotyczące usługi YouTube. Pliki cookies ładowane są dopiero przy odtwarzaniu wideo. Jeżeli nie godzisz się na ich załadowanie, powstrzymaj się przed odtwarzaniem wideo
Odtwarzając wideo, Google otrzymuje o tym informacje, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.
Jeśli zalogowałaś się do serwisu Google, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować odtworzenie wideo na mojej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.
Jeśli nie chcesz, aby Google przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odtwarzania wideo na mojej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na mojej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów. Warto zapoznać się ze szczegółami polityki prywatności Google
Logi serwera
Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji.
Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
Regulamin sklepu  
Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin został przygotowany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 2. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem platformy internetowej bezgrzesznarozpusta.pl (dalej Platforma). Powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed skorzystaniem z Platformy lub zawarciem umowy.
Administrator Platformy
 1. Platforma prowadzona jest przez Daria Sanetra prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Smubarik Consulting Ltd  39 Green Bank Avenue, Hall Green, Birmingham B28 8AP. Wielka Brytania.
 2. Kontakt z administratorem Platformy możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: dariasanetra@gmail.com; pisemnie na adres: 39 Green Bank Avenue, Hall Green, Birmingham B28 8AP. Wielka Brytania.
Realizacja zamówień
 1. Przedmiotem zamówień są e-kursy i e-booki (treści zapisane w postaci plików PDF, bądź w postaci plików w innych formatach oferowanych przez Platformę) dalej nazywane e-produktami.
 2. W celu dokonania zamówienia Klient loguje się do Platformy, gdzie uzyskuje dostęp do  zakupionych e-produktów.
 3. Klient składa zamówienie dokonując wyboru e-produktu, klikając przycisk kup teraz i płacąc za produkt. Rejestracja zamówienia odbywa się automatycznie. Na wskazany przez Kupującego w czasie rejestracji adres e-mail, wysyłane jest potwierdzenie.
 4. Potwierdzenie złożenia zamówienia zawiera m.in. zaproszenie do podstrony “Moje Konto”, na której znajdują się zakupione materiały.
 5. Za moment zawarcia umowy sprzedaży uważa się moment otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
 6. Dostarczenie e-produktu odbywa się poprzez Internet i jest bezpłatne.
 7. Ceny e-produktów na Platformie są podawane w polskich złotych i są cenami brutto.
 8. Kupujący może dokonać zapłaty za zamówiony e-produkt poprzez pośrednika płatności internetowych paypal.pl lub przelewem elektronicznym.
 9. Na wniosek Kupującego może mu zostać wystawiona faktura.
 10. Faktura będzie doręczona drogą elektroniczną na adres ujawniony na koncie Klienta w chwili składania zamówienia lub/i udostępniona na podstronie „Moje Konto”.
Warunki techniczne
 1. Warunki techniczne niezbędne do korzystania z e-produktów zakupionych na Platformie to przede wszystkim aplikacja do odtwarzania plików w formacie PDF np. Adobe Reader.
 2. Przed zakupem e-produktu na Platformie, Kupujący powinien sprawdzić, czy urządzenia elektroniczne, na których chce otworzyć plik, obsługuje format w jakim jest zapisany plik. Platforma nie gwarantuje, że zakupiony e-produkt otworzy się na każdym urządzeniu elektronicznym posiadającym funkcję obsługi książek elektronicznych, plików video lub plików audio.
Odstąpienie od umowy
 1. Zamówienie zostanie zrealizowane w momencie otrzymania przez Platformę potwierdzenia z firmy PayPal.pl informacji o dokonaniu płatności. Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności, Platforma prześle na adres e-mail Kupującego informację potwierdzającą otrzymanie należności za zamówiony e-produkt oraz informację o sposobie pobrania lub dostępu do e-produktu. Jeśli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe, Platforma poinformuje Kupującego o zaistniałej sytuacji, przesyłając wiadomość na adres e-mail Kupującego. W przypadku opłacenia przez Kupującego zamówienia, którego zrealizowanie nie jest możliwe, w przeciągu 7 (siedmiu) dni, Platforma dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy, z którego wpłata nastąpiła.
 2. Platforma jest uprawniona do odstąpienia od umowy w przypadku nieopłacenia zamówienia w terminie 7 dni od daty przesłania Kupującemu wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia. Po upływie 3 dni od złożenia zamówienia zostanie do Kupującego wysłana wiadomość e-mail zawierająca przypomnienie o obowiązku zapłaty. W przypadku nieuiszczenia należności w terminie zamówienie zostanie automatycznie anulowane.
 3. Zamówiony e-produkt jest udostępniany Kupującemu niezwłocznie po upływie terminu na odstąpienie od umowy. Kupujący chcąc wcześniej uzyskać e-produkt powinien zaznaczyć przy składaniu zamówienia odpowiednią opcję, stanowiącą zgodę na wcześniejsze udostępnienie e-produktu. Wyrażenie takiej zgody jest jednoznaczne z utratą prawa odstąpienia od umowy. Potwierdzenie złożenia zamówienia, przesłane na adres e-mail Kupującego, zawiera informację o udzielonej zgodzie na dostarczenie e-produktów w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu, który nie dokonał pobrania e-produktu. Uprawnienie to przysługuje w terminie 14 dni od daty otrzymania wiadomości potwierdzającej zawarcie umowy. Ze względu na charakter e-produktów nie jest możliwe odstąpienie od umowy sprzedaży e-produktu po jego pobraniu. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w przypadku gdy spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia do umowy.
Termin przechowywania e-produktów
 1. Zakupione e-produkty będą dostępne dla Kupującego po zalogowaniu się na Platformie i przejściu do podstrony “Moje Konto”. W celu pobrania zamówionego e-produktu, należy kliknąć na tytuł/nazwę e-produktu. Przechowywanie zamówionych przez Kupującego  e-produktów będzie trwało do końca funkcjonowania Platformy lub do momentu usunięcia konta Kupującego.
 2. Użytkownicy zostaną poinformowani o planowanym zamknięciu Platformy na minimum 30 dni kalendarzowych przed tym terminem.
Prawa autorskie
 1. Kupujący jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta na Platformie. Platforma nie ponosi odpowiedzialności za operacje wykonane przy ich pomocy przez osoby trzecie.
 2. Wszystkie e-produkty oferowane na Platformie są objęte ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
Licencja na e-produkty
 1. Okres trwania licencji na e-produkty to 1 rok, możliwe jest ich pobieranie na różne urządzenia.
 2. Kupujący ma prawo korzystać z e-produktów tylko na własny użytek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Kupujący nie może udostępniać e-produktów innym osobom.
 3. Licencja udzielona Kupującemu nie obejmuje prawa do:
  1. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia e-produktu w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w celu innym niż utworzenie kopii dla siebie,
  2. odpłatnego bądź nieodpłatnego rozpowszechniania e-produktu jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
  3. przystosowywania lub wprowadzania jakichkolwiek innych zmian w e-produkcie,
  4. podejmowania prób usunięcia, przełamania lub obejścia technicznych zabezpieczeń przed nieautoryzowanym udostępnianiem, uruchamianiem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem e-produktu,
  5. odpłatnego bądź nieodpłatnego rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie, w tym sprzedaży, użyczenia, najmu lub udostępniania w Internecie e-produktu (w całości lub w części),
  6. drukowania w całości lub w części e-produktu, z wyjątkiem drukowania na użytek własny, zgodny z warunkami licencji.
 4. Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszej licencji.
 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wykluczają podjęcia w stosunku do osób naruszających warunki licencji oraz prawa autorskie kroków prawnych przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 6. Zakupiona kopia nie może być przedmiotem odsprzedaży czy dystrybucji i sprzedaży handlowej.
 7. Kupujący może zgłosić reklamacje za pośrednictwem poczty elektronicznej: hello@dariasdeli.com; pisemnie na adres: 39 Green Bank Avenue, Hall Green, Birmingham B28 8AP. Wielka Brytania. w przypadku, gdy:
  1. zakupiony e-produkt okaże się uszkodzony lub nie uruchamia się,
  2. Kupujący dokona zapłaty za e-produkt, a e-produkt nie pojawi się w „Moim Koncie”,
  3. Pobrany e-produkt nie odpowiada opisowi.
 8. Platforma ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji, i poinformuje Kupującego o sposobie jej rozpatrzenia.
 9. Zwrot kosztów w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez Platformę, będzie dokonywany w sposób ustalony z Kupującym, w terminie do 7 dni od momentu poinformowania Kupującego o rozstrzygnięciu reklamacji na jego korzyść.
Pozostałe postanowienia
 1. E-produkty zamieszczone na Platformie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 2. Platforma zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Platformę, jednakże nie krótszym niż 14 dni od daty ich udostępnienia na stronie internetowej Platformy, przy czym zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian Regulaminu będą realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dacie złożenia zamówienia.
 3. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks cywilny oraz ustawa z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827).